สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย

วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 12.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี และหัวหน้ากลั่มวิชาการขนส่ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ผลัด 2 (สขจ.ลำพูน) พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รถเช่าเหมาให้ขับขี่อย่างปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมทั้งชี้แจงให้เข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในการนี้ผู้ขับรถและผู้โดยสารได้รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้