สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย

วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้