สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการ สขจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม “ อาชีวะอาสา “ ซึ่งเป็นจุดพักรถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถฟรี และพักคนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และสถานีบริการน้ำมันปตท. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการ สขจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม “ อาชีวะอาสา “ ซึ่งเป็นจุดพักรถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถฟรี และพักคนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และสถานีบริการน้ำมันปตท. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้