สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ระดมเจ้าหน้าที่ของสขจ. และสขข. ทั้ง 3 แห่ง เดินประชาสัมพันธ์ในเขตอำเภอเมือง จาก 4 จุดใหญ่ๆ ที่เป็นสถานที่สำคัญ สิ้นสุด ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อโหมโรงงานแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กบ "กิจการงานดี บารมีหนุนนำ" จำนวน 301 หมายเลข ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ รับรู้ข่าวสาร ตลอดจนวันเวลาที่จะทำการประมูล อย่างกว้างขวางโดยภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเล่นเกม เพื่อดึงดูดความสนใจอีกด้วย สำหรับวันประมูลฯ นั้นกำหนดเป็นวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะนำเงินรายได้จากการประมูล สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับใช้เป็นทุนในกิจการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงจะได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ผู้พิการ มอบให้แก่ผู้ทุพพลภาพที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ จึงเท่ากับว่าผู้ที่ประมูลป้ายฯ จะได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เนื่อง...เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ระดมเจ้าหน้าที่ของสขจ. และสขข. ทั้ง 3 แห่ง เดินประชาสัมพันธ์ในเขตอำเภอเมือง จาก 4 จุดใหญ่ๆ ที่เป็นสถานที่สำคัญ สิ้นสุด ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อโหมโรงงานแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กบ "กิจการงานดี บารมีหนุนนำ" จำนวน 301 หมายเลข ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ รับรู้ข่าวสาร ตลอดจนวันเวลาที่จะทำการประมูล อย่างกว้างขวางโดยภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเล่นเกม เพื่อดึงดูดความสนใจอีกด้วย

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้