สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก จุดตรวจความพร้อมฯ ของจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นจุดตรวจ 1 ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ เรียกว่า จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทาง (Rest Area) จุดตรวจของจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสำคัญ ในการเป็นจุดพักรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นจุดสกัดกั้นรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจพนักงานขับรถ เช่น วัดแอลกอฮอล์ และตรวจสมุดประจำรถ ฯลฯ เพื่อกำกับ ดูแล ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ตรวจการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบ ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนจาก สขจ.ลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก จุดตรวจความพร้อมฯ ของจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นจุดตรวจ 1 ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ เรียกว่า จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทาง (Rest Area) จุดตรวจของจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสำคัญ ในการเป็นจุดพักรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นจุดสกัดกั้นรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจพนักงานขับรถ เช่น วัดแอลกอฮอล์ และตรวจสมุดประจำรถ ฯลฯ เพื่อกำกับ ดูแล ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ตรวจการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบ ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนจาก สขจ.ลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้