สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง โดยมีนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สขจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ

วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง โดยมีนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สขจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้