สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชาคมข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสขจ.ลำปางได้นำเสนอ 5 มาตรการ 5 เป้าหมาย และมาตรการเข้มข้นการตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น และการควบคุมการใช้ความเร็วของรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชาคมข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสขจ.ลำปางได้นำเสนอ 5 มาตรการ 5 เป้าหมาย และมาตรการเข้มข้นการตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น และการควบคุมการใช้ความเร็วของรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้