สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 3 เม.ย. 61 ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของ บริษัทสมบัติทัวร์, บริษัท นิววิริยะทัวร์ยานยนต์, บริษัท สยามเฟริสท์ ทัวร์ เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 3 เม.ย. 61 ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของ บริษัทสมบัติทัวร์, บริษัท นิววิริยะทัวร์ยานยนต์, บริษัท สยามเฟริสท์ ทัวร์ เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้