สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวเก่า) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดชุดผู้ตรวจการเข้าร่วมพิธีเปิด"โครงการเดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ณ ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 29 ธ.ค. 2559 นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำกับดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ฯ พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ Rest Area ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ควบคู่กับการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 6.00 น. สขจ.ลำปางตั้งจุดตรวจการรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ บริเวณถนน ลำปาง เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เรียกสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถยนต์สาธารณะ (TAXI METER) จำนวน 9 ราย มาชี้แจงข้อเท็จจริงฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อม คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

!!! ผู้ประกอบขนส่งการขนส่ง เตรียมนำรถโดยสารเข้ารับการทดสอบ การทรงตัว ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องทดสอบการทรงตัวที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนาของผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ จำนวน ๖ แห่ง

ดีเดย์!!! เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ศูนย์บริหารจัดการเดินรถของ GPS ลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะเปิดดำเนินการโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกับกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมผู้ตรวจการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางออกตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถที่นำประชาชนชาวจังหวัดลำปาง จำนวน 750 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จำนวน 18 คัน รถตู้ 2 คัน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์/ ใบอนุญาตขับรถ/ สมุดผู้ประจำรถ/ อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์/ ใบอนุญาตขับรถ/ สมุดผู้ประจำรถ/ อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 22.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจการขนส่งตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยตรวจระดับแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจการขนส่งร่วมกับทหารและตำรวจตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและรถโดยสารรวมทั้งเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อย

วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดลำปาง (๑๕๘๔) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดชุดผู้ตรวจการเข้าร่วมพิธีเปิด"โครงการเดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ณ ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 29 ธ.ค. 2559 นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำกับดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ฯ พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ Rest Area ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ควบคู่กับการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 6.00 น. สขจ.ลำปางตั้งจุดตรวจการรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ บริเวณถนน ลำปาง เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เรียกสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถยนต์สาธารณะ (TAXI METER) จำนวน 9 ราย มาชี้แจงข้อเท็จจริงฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อม คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

!!! ผู้ประกอบขนส่งการขนส่ง เตรียมนำรถโดยสารเข้ารับการทดสอบ การทรงตัว ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องทดสอบการทรงตัวที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนาของผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ จำนวน ๖ แห่ง

ดีเดย์!!! เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ศูนย์บริหารจัดการเดินรถของ GPS ลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะเปิดดำเนินการโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกับกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมผู้ตรวจการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางออกตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถที่นำประชาชนชาวจังหวัดลำปาง จำนวน 750 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จำนวน 18 คัน รถตู้ 2 คัน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์/ ใบอนุญาตขับรถ/ สมุดผู้ประจำรถ/ อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์/ ใบอนุญาตขับรถ/ สมุดผู้ประจำรถ/ อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 22.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจการขนส่งตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยตรวจระดับแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจการขนส่งร่วมกับทหารและตำรวจตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและรถโดยสารรวมทั้งเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าร่วมแปรขบวนรูป "ต้นไม้ของพ่อ"

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมการจัดขบวนรูปต้นไม้ของพ่อ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมลงนามถวายความอาลัยและเข้าร่วมการจัดขบวนรูปต้นไม้ของพ่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิถลอดุลยเดช ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง ลำปาง

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางมีผู้โดยสารเบาบาง จำนวนรถโดยสารมีเพียงพอให้บริการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมผู้ประกอบการเดินรถ(รถสองแถว) สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยจัดรถรับ-ส่งประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิขกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในการออกหนังสือรับรองผลการเรียนฯ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 21.00 น. ผู้ตรวจการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางปฏิบัติงานร่วมกับทหาร และตำรวจภูธรจังหวัดลำปางออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ผู้ตรวจการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมมณฑลทหารบกที่ 32 และตำรวจภูธรจังหวัดลำปางออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะฯ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. คณะช้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมพิธีวางพวงมาลากราบบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชฯ

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เอกชนจังหวัดลำปางร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมบูรณาการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะพร้อมทั้งเฝ้าระวังตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยฯ

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการควบคุมการทดสอบขับรถจองโดรงเรียนสอนเอกชนจังหวัดลำปางดำเนินการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตของโรงเรียนสอนขับรถแลมป์เทคฯ

20 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 , พล.ต.ต.นิยม ด้วงศรี, รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

15 ตุลาคม 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมบูรณาการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ตลอด 24 ชั่วโมง

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการควบคุมการทดสอบขับรถของโรงเรียนสอนเอกชนจังหวัดลำปางดำเนินการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตของโรงเรียนสอนขับรถแลมป์เทคฯ

14 ต.ค.59 เวลา 15.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำรวจทางหลวง ร่วมบูรณาการลงพื้นที่อำนวยการสะดวกในการเดินทางของประชาชนฯ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง

14 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. ขนส่งจังหวัดลำปางมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลพร ไชยเดฃกำจร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเข้าร่วมประฃุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

13 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานการอบรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดลำปาง

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี หรือการเสริมแหนบ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากฝ่าฝืนใช้รถโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย !!!!!!!!!

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางร่วมกับกองกำกับการ 5 กองบังคับการทางหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ "ตำรวจทางหลวง & ขนส่งจังหวัด เพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง

วันอังการที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เรียนผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางทุกท่าน เรื่อง กำหนดมาตรการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถ เพื่อความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

ท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการใช้งานระบบควบคุมการสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ขนส่งลำปาง ยกระดับการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving)

วันนี้ (๑๘ ส.ค.๕๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง

วันนี้ (๑๗ ส.ค.๕๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง

!!!! ขนส่งจังหวัดลำปางปรับปรุงคุณภาพการออกใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก กำหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคัน ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง ทางบก พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ย้ำ!!! มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง !!!!!!!

ประการศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

<แบบใบรับรองแพทย์>
<แบบคำขอ>

!!!! ขนส่งจังหวัดลำปางคุมเข้มพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

!!!! กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทุกประเภทหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ย้ำ !! ห้าม จอดรถไหล่ทางในถนนทุกสายเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมประกาศให้รถต่างชาติข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศเป็นการ
ชั่วคราวต้องขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไทยรถโดยสาร และรถบรรทุกที่มีพาสปอร์ตรถแล้ว สามารถนำไปใช้ในลาวได้

กรมการขนส่งทางบก ร่วมส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน เตรียมคัดเลือก
ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเน้นแผนการบริหารจัดการและการให้บริการรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเปิดรับคำขอถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ !!!!!!!!!!!

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะรถลากจูงและรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป
ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งระบบ GPS เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม นี้….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทงและทอดกฐิน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ขนส่งลำปาง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม(เลขสวย)
ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น Hero on the Road ตามโครงการ
"รวมพลฮีโร่ถนนสีขาว"

30 ธค. 2557 – 5 มค. 2558 ขนส่งลำปางปฏิบัติการเข้มข้นในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 !!!!

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ ฟรี!!! ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ !!!!!!!!!!!

5-21 พฤศจิกายน 2557 ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคล เป็น ผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง รอบสอง !!!!!

ขนส่งลำปางรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลลอยกระทง 2557 !!!!!!

1 พฤศจิกายน 57 เป็นต้นไป ขนส่งลำปางให้บริการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับ การขอรับใบขับขี่ใหม่และต่ออายุ สัปดาห์ละ 3 วัน

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง เรื่องการจัดทำใบกำกับการขนส่งตามมาตรา 32(6) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
<ใบกำกับการขนส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่ง>

กรมการขนส่งทางบก แจง !!!!! ไม่มีการพิจารณาปรับอัตราภาษีรถประจำปีเพิ่มขึ้น ยืนยัน !!!!! ยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!!! ซื้อขายรถให้ไปดำเนินการโอนทะเบียนด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง นำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อความมั่นใจ พร้อมสั่งเข้ม !!!! มาตรการจดทะเบียนและตรวจสภาพรถ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!! รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 ต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง ระบุ !!!! ชนิด น้ำหนัก และจุดส่งสินค้า พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างขนส่ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

“กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางการขอใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถสำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่ใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูล”

“๒๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง”

“๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับจ้าง”

“ขนส่งลำปางลงนาม MOU กับราชภัฏลำปาง”

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ

ขอความอนุเคราะห์ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

แบบคาขอ การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
<แบบใบรับรองแพทย์>

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก สำหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2557

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติถยนต์ พ.ศ. 2522

ให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน

ขอความร่วมมือสถานีขนส่งผู้โดยสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้โดยสาร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตควจสภาพรถ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานครวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม
(เลขสวย) ครั้งที่ ๕

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ด้านใบอนุญาตขับรถ ด้วยรถโมบาย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งและแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50(พ.ศ. 2537) ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

<แบบรายงานผู้ขับรถ และตัวอย่าง>

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง “กำหนดเขตพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นเขตส่งเสริมวินัยจราจร”

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

กฏกระทรวง กำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.๒๕๕๕

ตัวอย่างรูปแบบอาคารสถานที่ ป้ายข้อความ และสัญลักษณ์ของสถานตรวจสภาพรถ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฎบนตัวถัง
รถโดยสารไม่ประจำทาง (ฉบับที่ ๔)

ร่าง TOR โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรด้วยระบบกล้อง (CCTV)จังหวัดลำปาง

ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และระบบการทำงานร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบของ
เครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการเข้มงวดกวดขันกรณีรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่ง พ.ศ. 2555

กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. 2555

“๒๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางเปิดรับคำขอรถตู้ส่วนบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการป้ายเหลือง”

“๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ขนส่งลำปางสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับจ้าง”

“ขนส่งลำปางลงนาม MOU กับราชภัฏลำปาง”

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ

ขอความอนุเคราะห์ร่วมถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติถยนต์ พ.ศ. 2522

ให้งดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน

ขอความร่วมมือสถานีขนส่งผู้โดยสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้โดยสาร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในจังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

แจ้งการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม (เลขสวย) ครั้งที่ ๕

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ด้านใบอนุญาตขับรถ ด้วยรถโมบาย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งและแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50(พ.ศ. 2537) ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522”
<แบบรายงานผู้ขับรถและตัวอย่าง>

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง “กำหนดเขตพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นเขตส่งเสริมวินัยจราจร”

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนัก

ลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

กฏกระทรวง กำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.๒๕๕๕

ตัวอย่างรูปแบบอาคารสถานที่ ป้ายข้อความ และสัญลักษณ์ของสถานตรวจสภาพรถ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฎบนตัวถังรถโดยสารไม่ประจำทาง (ฉบับที่ ๔)

ร่าง TOR โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรด้วยระบบกล้อง (CCTV)จังหวัดลำปาง

ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และระบบการทำงานร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบของเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง และระบบไอเสียของรถจักรยานยนต์ พ.ศ.๒๕๕๔

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการเข้มงวดกวดขันกรณีรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่ง พ.ศ.2555

กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. 2555

การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

การกำหนดรูปแบบและการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการรถยนต์คันแรก

ข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิบดี

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้งดการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือ
แหล่งชุมชน

แจ้งการเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานตรวจสภาพรถ และการเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ที่ ๑๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง

ปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถขาดแคลน

ขนส่งสนับสนุนอุปกรณ์ผู้พิการจากอุบัติเหตุ

รถยนต์จดใหม่ ๑ ม.ค. ๕๔ เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย, ขนส่งฯ ผ่อนปรนรถตู้โดยสารประจำทางไม่ต้องหลังคาสูงและใช้ก๊าซ NGV ร่วมกับเชื้อเพลิงอื่นได้

จังหวัดลำปางกำหนดถนนสีขาวถนนแห่งความปลอดภัย

ขนส่งลำปางรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ขอรับใบขับขี่ใหม่ต้องอบรม ๔ ชั่วโมง

ขนส่งลำปางแจ้งผู้ปกครอง หรือผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมตรวจสอบรถรับ – ส่งนักเรียน

รถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ และหมวด ๓ ลดค่าโดยสารลงกิโลเมตรละ ๒ สตางค์

แจ้งผลการปรับปรุงอัตราค่าขนส่ง(ค่าโดยสาร),....(เอกสารแนบ)

ขนส่งลำปางบริการเปลี่ยนใบขับขี่ทั่วไทยเป็นแบบสมาร์ทการ์ด

รถค้างภาษีไม่ต้องตรวจรถชำระภาษีได้เลย

ขนส่งลำปางเชิญชวนผู้สนใจเข้าลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดลำปาง

ขนส่งจังหวัดลำปางบริการหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ (เดือน มี.ค. 52)

ยอดใบขับขี่สมาร์ทการ์ดลำปางพึ่ง 35,000 ฉบับ

ภาษีรถลำปาง ปี 51 เก็บได้ถึง 161 ล้านบาท แต่ค้างชำระถึง 41 ล้านบาท

ขนส่งลำปางต่อภาษีรถไม่หยุดพักเที่ยง

กรมการขนส่งทางบกพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ขนส่งลำปางรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ A (H1N1)

ขนส่งลำปางบริการหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ

ขนส่งลำปางเข้มงวดรถควันดำ

ขนส่งลำปางเตือนเจ้าของรถชำระภาษีประจำปี

ขนส่งลำปางช่วยเหลือผู้พิการ

ยอดต่อภาษีรถ ปี 52 จันทร์ – เสาร์ที่บิ๊กซีลำปางทะลุ 30 ล้านบาท

ยอดใบขับขี่สมาร์ทการ์ดลำปาง ทะลุ 50,000 ราย

ขนส่งลำปางจัดอบรมสนามจราจรเยาวชน

ขนส่งลำปางเปิดทำใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ

ติดต่องานด้านทะเบียนและใบขับขี่ ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีใช้ข้อมูลทะเบียนราษฏร์
ได้และจดทะเบียนรถนอกภูมิลำเนาไม่ต้องมีหนังสือยินยอมเจ้าของบ้าน

ขนส่งลำปาง จดทะเบียนรถใหม่โดยบาร์โค้ด (Barcode)

ขนส่งลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลาให้ความรู้กฏจราจร

ขนส่งลำปางเพิ่มอบรมต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 2 รอบ

ขนส่งจังหวัดลำปางเร่งรัดร้านติดตั้งก๊าซ LPG และ CNG ยื่นขอความเห็นชอบ

ขนส่งลำปางจัดประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ขนส่งลำปางนำผู้ประกอบการขนส่งดูงานพัฒนายกระดับกิจการ

ต่อภาษีรถที่บิ๊กซีลำปางยอดทะลุ 42 ล้านบาท

ยอดใบขับขี่สมาร์ทการ์ดลำปางพุ่งหกหมื่นกว่าราย

ขนส่งลำปางเตือนรถตู้รับจ้างให้เปลี่ยนเป็นป้าย 30

ขนส่งลำปางจัดเก็บภาษีรถปี 52 ได้ 170 ล้านบาทเศษ

ขนส่งลำปางพัฒนาผู้ประกอบการรถบรรทุก

ขนส่งลำปางบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

ขนส่งลำปางมอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

เปลี่ยนใบขับขี่ชนิด 1 ปี เป็น 5 ปี ล่วงหน้าได้ 60 วัน

ขนส่งลำปางบูรณาการจัดกิจกรรม “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข”

31 ธ.ค. 52 – 3 ม.ค. 53 งดบริการต่อภาษี และเปลี่ยนใบขับขี่ ที่บิ๊กซีลำปาง

ขนส่งลำปางจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 53

ขนส่งลำปางแจ้งเตือนเจ้าของรถยนต์ที่นำรถเข้ารับการติดตั้งระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ตรวจสอบรายชื่ออู่ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งก่อนนำรถเข้ารับบริการ เพื่อความปลอดภัย

ใบขับขี่สมาร์ทการ์ดลำปางพุ่ง 76,000 กว่าราย

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางพัฒนายกระดับเป็นสำนักงานมาตรฐาน

ขนส่งลำปางบริการใบขับขี่ระหว่างประเทศทั่วไทย

ขนส่งลำปางแจ้งรถตู้ป้าย 10 ใช้งานเกิน 10 ปี ต้องเปลี่ยนรถใหม่

รถจักรยานยนต์ต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสีย

ขนส่งลำปางเตือนรถรับ-ส่งนักเรียนรับผู้โดยสาร

ขนส่งย้ำรถโดยสารแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

ขนส่งเตือนทำแผ่นป้ายทะเบียนที่ร้านผิดกฎหมาย

ขนส่งฯ อบรมผู้สอน (Training of the trainer)

ขนส่งลำปางรวมมิตร บริจาคโลหิตเพื่อปวงประชา

ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน สงกรานต์ 2553

ขนส่งลำปางรองรับการเดินทางและความปลอดภัยสงกรานต์ 2553

ขนส่งช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุ ปีที่ 2

ขนส่งอนุโลมต่ออายุใบขับขี่ทุกประเภท

ขนส่งเตือนใช้ป้ายทะเบียนรถภาษาต่างประเทศในประเทศ

ขนส่งลำปางประมูลเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุ

รถรับ-ส่งนักเรียนต้องนำมาตรวจสภาพ

ขนส่งลำปางเชิญชวนนักเรียนทำใบขับขี่ เสาร์ที่ 17 ก.ค. 53

ขนส่งลำปางอบรมสนามจราจรเยาวชน

ขนส่งลำปางเตือนผู้ขับขี่ช่วงฤดูฝน

ขนส่งลำปางบริการใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 1 แสนรายแล้ว

ขนส่งลำปางจัดเก็บภาษีทะลุเป้าให้ อบจ.ลำปาง

ขนส่งลำปางอบรมสนามจราจรเยาวชนเพิ่มเติม

ขนส่งลำปางอบรมพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน

ขนส่งลำปางงดต่อภาษีรถ เสาร์ที่ 3 และ 10 ก.ค. 53

ลำปางประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ช่วยลดอุบัติเหตุจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้