สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ “ขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แสดงความสามัคคี และความเสียสละเพื่อผู้อื่น ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 187 ราย สามารถบริจาคได้ จำนวน 67 ราย ได้ปริมาณโลหิต 26800 ซีซี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ “ขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แสดงความสามัคคี และความเสียสละเพื่อผู้อื่น ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 187 ราย สามารถบริจาคได้ จำนวน 67 ราย ได้ปริมาณโลหิต 26800 ซีซี

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้