สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มวิชาการขนส่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2/2561 โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มวิชาการขนส่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2/2561 โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้