สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
โดยมีกิจกรรมดังนี้.- 1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน 2. กิจกรรมปั่นจักรยานบนถนนจำลอง 3. กิจกรรมตอบปัญหาจราจร มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนธรรม โรงเรียน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
และโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ณ รร ไหล่หินราษฎร์บำรุง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้