สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.39 น. ณ เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร กพ จำนวน 301 หมายเลข ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ อธิษฐานจิตโดยโดยพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวจะมีการประมูลด้วยวาจา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.39 น. ณ เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร กพ จำนวน 301 หมายเลข ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ อธิษฐานจิตโดยโดยพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวจะมีการประมูลด้วยวาจา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นี้

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้