สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ 2018 ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ 2018 ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง)

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้