สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น.- 24.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง "รถพร้อม คนพร้อม" ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ตามแผนปฎิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น.- 24.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง "รถพร้อม คนพร้อม" ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ตามแผนปฎิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

Back


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้