เข้าเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Email: lampang@dlt.mail.go.th